Datové schránky jsou novým způsobem komunikace se státní správou. Ze zákona jsou datové schránky zřízeny všem právnickým osobám a státním úřadům. Komunikace mezi úřady a vlastníky datových schránek probíhá od 1. listopadu 2009 především elektronicky!

To znamená, že jednotlivé úřady nezasílají firmám doporučené dopisy, ale ve většině případů zašlou příslušnou zprávu do datové schránky.

Z pohledu firem je důležitá tzv. fikce doručení. Zprávy v datových schránkách jsou totiž po 10 dnech od doručení automaticky pokládány za přijaté stejně tak, jako kdybyste na poště převzali doporučený dopis. Firemní schránku je tedy nutné kontrolovat pravidelně!

Na základě zplnomocnění získáme přístup do Vaší datové schránky. Od tohoto okamžiku se budeme starat o došlou poštu a předem určeným způsobem Vás budeme informovat o nově příchozích zprávách. V případě zahraničních klientů navíc nabízíme překlad zpráv z datové schránky do příslušného cizího jazyka.

Informace o datových schránkách naleznete na adrese http://www.datoveschranky.info.

Chci více informací

Vrátit se zpět