Office House Vám nabízejí veškerý servis spojený s uspořádáním řádné, ale i mimořádné valné hromady. Vy se tak můžete dál soustředit na činnosti spojené
s běžným chodem Vaší společnosti a nemusíte trávit drahocenný čas sháněním a zajištěním služeb notáře, sepisováním zápisu nebo dokonce studiem procesů souvisejících se zápisem změn do obchodního rejstříku či sbírkou listin. Vyhnete se tak riziku postihu plynoucímu z nedodržení nebo porušení těchto povinností.

Každá společnost je ze zákona povinna minimálně jednou ročně svolat valnou hromadu. Hlavním bodem programu je schválení výsledků hospodaření společnosti za předchozí rok. Zajistíme Vám veškeré záležitosti týkající se valné hromady tak, aby se pro Vás stala příjemným společenským zážitkem.

Chci více informací

Vrátit se zpět