Office House ve spolupráci s renomovanou notářskou kanceláří zajistí komplexní notářské služby zejména v oblasti občanského a obchodního práva. Pomáháme řešit právní vztahy k nemovitostem, právní vztahy při úpravě společného jmění, ať již manželů za trvání manželství nebo i snoubenců, kteří manželství teprve hodlají uzavřít.

Samozřejmostí je v případě zájmu i vyhotovení souvisejících listin jako návrh na vklad do katastru nemovitostí, návrh na zápis do obchodního rejstříku či jiného veřejného rejstříku a i ostatních klientem požadovaných listin.

Chci více informací

Vrátit se zpět