Ready-made SE

Koupí ready made evropské společnosti vám odpadne zdlouhavý a složitý proces zakládání evropské společnosti, ke kterému navíc standardně potřebujete přeshraniční subjekt a základní kapitál v minimální výši 120 tisíc EUR. Evropská společnost je mezinárodně uznávanou právní formu podnikání, která vám zajistí jednoduší vstup na zahraniční trh díky důvěryhodnosti a možnosti obchodovat ve všech zemích Evropské unie. Evropská společnost podléhá předpisům EU a hodí se ideálně pro podnikatele plánující operovat na evropském trhu. Základní výhodou oproti jakékoli běžné národní formě podnikání je  možnost přesouvat sídlo v rámci celé EU, a to bez likvidace společnosti. Změna sídla s sebou samozřejmě nese nejen opuštění domácí legislativy, ale i možnost uplatňovat právo na ochranu zahraničních investic.

Výhody našich ready-made evropských společností:

 • základní kapitál je splacen v plném rozsahu obratem po založení společnosti,
 • zapsání v živnostenském a obchodním rejstříku včetně přidělení identifikačního čísla osoby (IČO),
 • registrovaní k dani včetně přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ),
 • možnost jednání za společnost již v den odkupu,
 • garance právní a účetní čistoty u založených společností, možnost jakékoli změny ve společnosti (změna obchodní firmy, sídla, předmětu podnikání apod.),
 • žádné podnikatelské aktivity, závazky ani dluhy,
 • založení výhradně za účelem následného prodeje,
 • připravenost společností k okamžitému prodeji,
 • splnění všech zákonných povinností vůči státním orgánům,
 • výrazná úspora času,
 • expresní zápis do Obchodního rejstříku včetně veškerých změn provedených notářským zápisem, díky čemuž budete mít společnost obratem přepsanou na svou osobu a ještě ten samý den si tak budete moci vyzvednout aktuální ověřený výpis z Obchodního rejstříku včetně vašich nových údajů.