Ready-made s.r.o.

Jednoduchá a srozumitelná právní forma podnikání, společnost s ručením omezeným, je nejčastěji využívanou právní formou vyhledávanou pro rozjezd podnikání. Jasná vlastnická struktura, nízké počáteční investice a nenáročné personální obsazování orgánů společnosti (společník i jednatel mohou být tatáž osoba) z ní dělají ideální variantu, jak začít podnikat a minimalizovat možná počáteční rizika. U společnosti s ručením omezeným můžete mimo jiné vydávat kmenové listy, kterými lze jednoduše převádět svůj obchodní podíl a připravit tak společnost na vstup investora.

Výhody našich ready made společností s ručením omezeným:

 • základní kapitál je splacen v plném rozsahu obratem po založení společnosti,
 • zapsání v živnostenském a obchodním rejstříku včetně přidělení identifikačního čísla osoby (IČO),
 • registrování k dani včetně přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ),
 • možnost jednání za společnost již v den odkupu,
 • garance právní a účetní čistoty u založených společností, možnost jakékoli změny ve společnosti (změna obchodní firmy, sídla, předmětu podnikání apod.),
 • žádné podnikatelské aktivity, závazky ani dluhy,
 • založení výhradně za účelem následného prodeje,
 • připravenost společností k okamžitému prodeji,
 • splnění všech zákonných povinností vůči státním orgánům,
 • výrazná úspora času,
 • expresní zápis do Obchodního rejstříku včetně veškerých změn provedených notářským zápisem, díky čemuž budete mít společnost přepsanou na svou osobu obratem. To znamená, že ještě tentýž den budete mít k dispozici aktuální úředně ověřený výpis z Obchodního rejstříku včetně vašich nových údajů.