Prodej ready-made společností

Kupte si ready-made společnost a začněte podnikat ještě dnes. Na trhu působíme již od roku 2001 a jsme tak zakladatelé tohoto oboru v České a Slovenské republice. Naše dokumenty podrobujeme pravidelné účetní a právní revizi.  Máte tak jistotu, že vše odpovídá aktuální právní legislativě. Naše služby se vyznačují vysokým standardem již v základní ceně. U každé odkoupené společnosti dokládáme podepsanou garanci o čistotě společnosti od odvolaného jednatele.

Co je součástí ceny

 • Schůzka se specialistou zakládání a převodů společností
 • Příprava kompletní dokumentace potřebné k převodu společnosti
 • Organizace valné hromady (rozhodnutí o jmenování jednatele, převod 100% obchodního podílu na společnost)
 • Změna sídla společnosti v rámci obce
 • Registrace společnosti k dani z příjmu právnických osob (DPPO)
 • Zpracování a kompletace návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
 • Zastupování před rejstříkovým soudem a živnostenským úřadem
 • Správní poplatky za ověření podpisů a listin
 • Potvrzení o bezdlužnosti
 • Volná, vázaná a řemeslná živnost vč. správního poplatku
 • Soudní poplatky na zápis změn do obchodního rejstříku

Co není součástí ceny

 • Organizace valné hromady - Změna zakladatelských dokumentů společnosti (např. změna obchodní firmy, způsobu jednání, rozšíření předmětů podnikání, změna počtu jednatelů, společníků apod.) - 6 000 Kč
 • Vyřízení koncese (bez hotových výdajů) od 2 000 Kč
 • Asistence při registraci společnosti k DPH, či jiným daním od 2 000 Kč
 • Zajištění výpisu z katastru nemovitostí - dle skutečné výše
 • Výdaje na překlady cizojazyčných listin - dle skutečné výše
 • Vyšší základní kapitál, zvýšení základního kapitálu - dle skutečné výše
 • Poskytnutí sídla od 490 Kč / měsíc