Plánování, nastavení, tvorba a správa korporátních struktur patří k nejčastějším cestám k dosažení požadovaných cílů i k jejich dlouhodobému plnění. Základem korporátních struktur jsou jednak standardní společnosti, ale i další nástroje jako trusty, nadace, svěřenské fondy, investiční fondy umístěné v různých světových jurisdikcích. Samotné společnosti tvoří stavební kameny rozsáhlejších řešení.

Nezbytnou součástí každé struktury je promyšlené nastavení vztahů mezi jednotlivými prvky struktury, jak z pohledu vlastnictví, tak z pohledu účetního, daňového a právního. U mezinárodních korporátních struktur hrají důležitou roli nejen místní předpisy, ale i různé typy mezinárodních smluv.

S využitím našich služeb Vám poskytneme komplexní administrativní servis a umožníme Vám plně se věnovat Vašemu podnikatelskému záměru.

Chci více informací

Vrátit se zpět