Ve všech našich business centrech funguje sekretariát, který zabezpečuje správu a evidenci příchozí pošty pro klientské společnosti. Každá příchozí obálka je řádně
a trvale zaevidována. Evidujeme Vám knihu přijaté pošty a díky automaticky generovaným avízům eliminujeme riziko ztráty či zdržení důležité korespondence.

Klient se může rozhodnout, zda mu bude příchozí pošta:

  • uschovávána pro pozdější vyzvednutí (přímo klientem nebo jím určenou osobou),
  • přeposílána na určenou adresu v ČR nebo v zahraničí,
  • naskenována a zaslána na předem domluvený email.

Chci více informací

Vrátit se zpět