Sídlo od OFFICE HOUSE vs. virtuální sídlo

 

Jednou ze služeb OFFICE HOUSE je i poskytování sídla společnosti – ať jde o již existující či nově zakládanou firmu, případně OSVČ. Všem klientům poskytujeme reprezentativní zázemí s komplexním administrativním servisem. Letité zkušenosti našich obchodních expertů z nás dělají tradičního partnera v tomto odvětví. Udržujeme nadstandardní vztahy s úřady a jsme vnímáni jako synonymum pro […]

Změna otevírací doby během Velikonoc

 

Vážení klienti, chtěli bychom Vás upozornit, že v době od pátku 2.4. do pondělí 5.4.2021 budou naše pobočky z důvodu státních svátku zavřené. Od úterý 6.4. nás můžete opět navštívit v standardní otevírací dobu. Přejeme pohodové svátky. Váš OFFICE HOUSE

Daňové přiznání 2020 – kompenzace, novinky

 

Příjmy mnoha daňových poplatníků v roce 2020 výrazně poklesly, nicméně jako každý rok je třeba podat daňové přiznání. Vyplněné daňové přiznání je nutné podepsat a doručit na finanční úřad nejpozději do 3. května 2021. Elektronickou verzi je možné podat až do 1. června. Novinky pro daňové přiznání za rok 2020 Finančně si polepší například daňoví […]

Velká novela ZOK – 6: Hlasování per rollam

 

Novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.) účinná od 1. 1. 2021 přináší řadu změn v oblasti konání valných hromad, resp. rozhodování per rollam. Konkrétně se jedná zejména o tyto okruhy: a) návrhy a protinávrhy k bodům zařazeným na pořad jednání valné hromady akciové společnosti, b) pozvánka na valnou hromadu u změny stanov akciové […]

Proč nezaložit s.r.o. se základním kapitálem 1 Kč

 

Dříve byla výše minimálního základního kapitálu 200.000 Kč. Nicméně zákon toto pravidlo v roce 2014 značně zmírnil. Od té doby je možné založit společnost s ručením omezeným s pouhou jednou korunou základního kapitálu.  Je podstatné nenechat se zmýlit vidinou lehké dostupnosti této právní formy. Sice je snížen základní kapitál na minimum, leč stále se s […]

Velká novela ZOK – 5: Přísnější postihy nekontaktních a povinnosti neplnících korporací

 

Účelem této změny v novele zákona je zredukovat množství neaktivních společností, které neukládají povinné údaje do sbírky listin. Nesplní-li obchodní korporace povinnost předložit řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období k založení do sbírky listin, vyzve ji k tomu rejstříkový soud, aby tak ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení výzvy učinila. Pokud […]