Rozdíly mezi založením s.r.o. v České republice a na Slovensku

 

Připravili jsme si pro Vás stručné porovnání založení s.r.o. v České a Slovenské republice. V obou státech je tato právní forma velice populární. Společnost s ručením omezeným je nezávislá právnická osoba, má jasně definované ručení za újmy ve výši základního kapitálu a rezervních fondů (společníci neručí celým svým majetkem, pouze do výše nesplacených vkladů – […]

Co je odštěpný závod a jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

 

Odštěpný závod je organizační složkou podniku. Pod tímto názvoslovím se objevuje v aktuální právní úpravě, kterou je zákon o obchodních korporacích, ZOK. V podstatě jde o pobočku, která se nalézá v jiném státě, než ve kterém sídlí mateřská společnost. V momentě, kdy se pobočka zapíše do obchodního rejstříku, vzniká právě odštěpný závod. Proč založit odštěpný závod? […]

AML zákon – novela zákona o praní špinavých peněz

 

AML zákon (Anti-Money-Laundering) je legislativní prostředek napomáhající v boji proti tzv. praní špinavých peněz, celým názvem Zákon č. 253/2008 Sb., o některých ustanoveních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jedním z hlavních cílů je identifikování subjektů ve finanční sféře a jejich dohled. Díky tomu lze kontrolovat nedůvěryhodné transakce a původ finančních prostředků na bankovních účtech. V případech právnických osob pak dále […]

Velká novela ZOK – 9: Propojení českých rejstříků se zahraničím

 

Koordinace evropského práva týkající se používání digitálních nástrojů a metod ve sféře práva obchodních společností už má konkrétní podobu. K 1. lednu 2021 nabyla účinnosti novela zákona o veřejných rejstřících, kterou je část změn určených evropskou směrnicí implementována do českého právního řádu. Usnadní se zejména výměna informací v záležitosti přeshraničních transformací kapitálových společností nebo odštěpných závodů zahraničních společností. Novela zákona […]

Datová schránka – k čemu slouží a jak funguje?

 

Co je datová schránka? Datová schránka představuje prostředek podobný běžně používané e-mailové schránce, jejímž prostřednictvím je možné činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady pomocí datové schránky doručují dokumenty příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku) a dalším orgánům veřejné správy. Všechny činnosti, které provedete prostřednictvím elektronické datové schránky, mají stejnou váhu, jako […]

Velká novela ZOK – 8: Smlouva o výkonu funkce

 

Novela ZOK mimo jiné prezentuje i novou úpravu smlouvy o výkonu funkce zahrnuté v § 59 ZOK. Nová úprava je orientována obzvláště na důsledky, které způsobuje neschválení smlouvy o výkonu funkce nejvyšším orgánem obchodní korporace.  Z dřívější úpravy je dovozováno, že v případě takového neschválení je dle občanského zákoníku smlouva o výkonu funkce relativně neplatná. Smlouva je […]