Riziko zneužití dat z počítačů a notebooků si často uvědomíme až po jejich ztrátě nebo odcizení. Toto riziko snížíme zakryptováním Vašich pevných disků. Šifrujeme nejen celá zařízení, ale také jednotlivé disky, které i při vyjmutí ze zařízení zůstávají stále šifrovány.

Zakryptování nesnižuje výkon zařízení ani jiným způsobem uživatele neomezuje.

Chci více informací

Vrátit se zpět