Je pro Vás správa skupiny společností nepřehledná, nedostávají se k vám informace o dění ve společnostech včas a úplně, navíc hrozí, že může dojít ke ztrátě nebo zneužití klíčových dat?

Vyvinuli jsme aplikaci SPVCommander pro bezpečnou správu finančních a právních dat skupiny společností jako jednoho celku. Data SPVCommander prezentuje s primárním ohledem na přehlednost pro vlastníka. Umožňuje jednomu managementu příjemným způsobem řídit desítky či stovky společností tak, že se hlavní uživatel – vlastník, který aplikaci nespouští každý den, snadno a rychle zorientuje v tom, co je nové a důležité. Díky komunikačnímu modulu SPVCommander dosáhnete také zefektivnění kooperace mezi kolegy.

Všechny operace přitom probíhají v bezpečí uzavřené aplikace, která běží ve Vašem privátním cloudu.

Chci více informací

Vrátit se zpět