AML: Jak dnes vypadá boj proti praní špinavých peněz

Subjekty nakládající s majetkem svých klientů nebo přicházející do styku s informacemi o něm jsou povinny podílet se na ochraně ekonomického prostoru proti praní špinavých peněz. Zákon jim za tímto účelem ukládá plnit tzv. AML povinnosti (AML = Anti-Money-Laundering). Jak tento boj dnes vypadá? 

Boj proti praní špinavých peněz

Boj s praním špinavých peněz se netýká pouze bank. Existuje celá řada subjektů, na které se AML povinnost vztahuje. O koho se jedná? 

 • Poskytovatele směnárenských služeb
 • Obchodníky s nemovitostmi
 • Poskytovatele daňového poradenství a účetních služeb
 • Poskytovatele platebních služeb
 • Provozovatele sázkových her
 • Obchodníky s použitým zbožím

Jaké jsou povinnosti (nejen) bank pro zamezení praní špinavých peněz? 

Jelikož je v současnosti praní špinavých peněz poměrně sofistikovanou záležitostí, takže i boj s ním je nikdy nekončící tvrdá práce, jsou všechny povinné subjekty (tedy i banky) podle AML zákona povinny plnit nespočet povinností:

 • provést řádnou identifikaci klienta,
 • uskutečnit kontrolu klienta (zjišťovat původ majetku a účel transakce),
 • ověřovat, jestli se na klienta nevztahují mezinárodní sankce,
 • před uzavřením obchodu zjistit, zda je klient tzv. politicky exponovaná osoba,
 • razantně odmítnout uskutečnění obchodu v zákonem stanovených případech,
 • uchovávat potřebné údaje v požadovaném rozsahu, po určitou dobu,
 • opakovaně vyhodnocovat, jestli daný obchod nevykazuje znaky podezřelého obchodu,
 • v případě podezřelého obchodu provést odpovídající kroky a podat oznámení o podezřelém obchodu a další.