ESM nebude veřejné

 

Soudní dvůr Evropské unie (SD EU) v Lucemburku na konci listopadu minulého roku zrušil povinnost, aby údaje ze skutečné evidence majitelů firem byly zpřístupněné veřejnosti. V rozsudku se odvolával primárně na právo vlastníků na soukromí a s tím spojenou ochranu jejich osobních údajů. ESM tedy nebude veřejné.  „Předpokládám, že členská sedmadvacítka v tuto chvíli aktivně […]