Víte, že u s.r.o. už nemusíte splácet základní kapitál?

Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) je klíčovým mezníkem k profesionalizaci vašeho podnikání. Nepopiratelnou výhodou je právě zmíněné „omezené“ ručení, které chrání majetek společníků před náhradou škod způsobených neúspěšným podnikáním.

Založení společnosti

Dřívější novela zákona zásadním způsobem usnadnila zakládání společností s ručením omezeným. Dříve platilo pro splacení peněžitého vkladu v jakékoliv jeho výši zřízení zvláštního bankovního účtu, na který musela být před vznikem společnosti složena minimální výše vkladu (resp. 30 % vkladu), jinak nemohla společnost vzniknout. Avšak zřídit bankovní účet bylo možné až po založení společnosti. Tedy po sepsání zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu. Pakliže zakladatel spěchal na vznik společnosti, musel obyčejně absolvovat rychlý přesun od notáře do banky, kde založil bankovní účet a získal potvrzení o složení vkladu na zvláštní účet. Následně šel zpět k notáři, který na základě potvrzení/prohlášení správce vkladu zapsal společnost do obchodního rejstříku.

Tato praxe byla o to nesmyslnější, když po účinnosti ZOK zakladatelé ve velkém využívali výrazného snížení minimální výše základního kapitálu. Markantní část nově založených společností má proto základní kapitál ve výši minimálního vkladu – 1 Kč. Je nutné dodat, že předchozí právní úprava definovala pro společnost s ručením omezeným základní kapitál ve výši alespoň 200 000 Kč. Kolečko „notář – banka – a zpět“ bylo tak často absolvováno pro potvrzení o složení částky, která je z pohledu ostatních nákladů na založení společnosti bezvýznamná.

Změny při zakládání s.r.o.

Novela ZOK tento nešvar eliminuje a již není nutné v případech, kdy základní kapitál nepřevyšuje 20 000 Kč, zakládat zvláštní účet pro složení vkladů do základního kapitálu. Namísto toho lze peněžitý vklad splatit správci vkladů v hotovosti. Vzhledem k tomu, že správcem vkladu může být i zakladatel, významně se ve většině případů zrychlí proces vzniku společnosti.

Ať už zvolíte cestu nově založené společnosti nebo využijete aktuální nabídky ready-made s.r.o. k promptnímu podnikání od naší společnosti Office House, neváhejte se na nás obrátit. Na trhu působíme od roku 2001 a patříme mezi průkopníky tohoto oboru v České a Slovenské republice.

Naše dokumenty podrobujeme pravidelné účetní a právní kontrole. U každé odkoupené společnosti dosvědčujeme podepsanou garanci o čistotě společnosti od odvolaného jednatele.

Novou společnost vám pomůžeme založit rychle a levně! Zajišťujeme komplexní služby spojené se založením společnosti všech právních forem. Pomůžeme vám s celým procesem založení, připravíme smluvní dokumentaci, zajistíme notáře, živnosti i zápis do obchodního rejstříku.