Živnostenské oprávnění pro zahraniční fyzickou osobu

 

Za zahraniční osobu právní řád ČR považuje právnickou osobu se sídlem mimo území ČR či fyzickou osobu s bydlištěm mimo území ČR (pro fyzickou osobu tedy není rozhodující státní příslušnost). Hlavní zásady Obecně platí, že zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky stejně jako české osoby, pakliže zvláštní zákony nestanoví jinak. Podmínky živnosti Je nezbytné […]