Zrušení společnosti soudem při nesplnění zákonných povinností

 

Soud má pravomoc navrhnout zrušení právnické osoby a nařídit její likvidaci obvykle v situaci, kdy právnická osoba nesplňuje základní předpoklady nezbytné pro její existenci a činnost, vyžadované zákonem, anebo zásadně nedodržuje zákonné povinnosti. Rozhodnutí soudu Situace, kdy o zrušení společnosti může rozhodnout soud: v předešlých dvou letech se neuskutečnila valná hromada společnosti v předešlém roce […]

Registr skutečných vlastníku v roce 2022

 

Obchodní společnosti a družstva mají povinnost evidovat své skutečné vlastníky už od začátku roku 2018. Účelem směrnice je vyšší transparentnost s cílem předejít střetu zájmů a praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Zápis do evidence skutečných majitelů provádí místně příslušný rejstříkový soud, notář nebo se provádí prostřednictvím automatického průpisu. Kdo je definován jako skutečný majitel? […]