Druhy živnostenského oprávnění

 

Za živnost (neboli živnostenské oprávnění) považujeme nepřetržitou činnost, která je prováděna samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Osoba provádějící podnikatelskou činnost dle živnostenského zákona se označuje jako živnostník – OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). Ne vždy je nutné mít živnostenské oprávnění, pokud budete chtít začít podnikat. Je možné totiž podnikat […]

Co je to hromadná akcie a k čemu slouží?

 

Jak již samotný titulek napovídá, hromadnou akcií se rozumí akcie, která substituuje více listinných akcií stejného charakteru, identické jmenovité hodnoty, emitované jednou akciovou společností. Hromadná listina nahrazující akcie obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého typu nahrazuje. Podněty, proč se akciová společnost rozhodne hromadné akcie vydat, jsou většinou ekonomické. Emitenti často nahrazují vydání […]