Jak vymyslet název pro novou firmu

 

Nově vznikající firmy řeší často ve svých začátcích nejen strukturu a podobu společnosti, ale také vlastní název. Občas se může stát, že si dáte práci a přijdete se skvělým, neotřelým názvem, ale soud vám ho zamítne nebo notář odmítne zapsat. Nebo pro něj už neexistuje volná webová doména. Na co si při vymýšlení názvu firmy […]

Vyšší ověření – superlegalizace, apostila

 

Superlegalizace Představuje vyšší ověření listin, jímž se ověřuje veřejná listina nebo listina, která byla již jednou úředně ověřená za účelem jejího použití v zahraničí. Superlegalizaci českých listin vykonává orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal (např. Ministerstvo spravedlnosti České republiky). Poté je vyžadováno sekundární ověření podpisu a úředního razítka adekvátního nadřízeného orgánu státní správy […]