Kmenové listy u s.r.o. – jaké jsou jejich hlavní výhody?

Kmenový list je definován jako cenný papír s podobným významem, jaký má akcie u akciové společnosti.

Hlavní výhoda kmenových listů? Anonymizace společníka s.r.o.

Kmenový list je cenný papír představující podíl jeho vlastníka na určité společnosti. Na rozdíl od akcie, která představuje podíl na akciové společnosti, je možné kmenový list uplatnit převážně k podílům na společnosti s ručením omezeným. Kmenový list je možné vydat v listinné podobě, což usnadňuje jeho pohodlný převod. Může jej vlastnit i právnická osoba, a to i zahraniční.

Osoba uplatňující práva společníka spojená s kmenovým listem, musí být primárně v kmenovém listě uvedena jako jeho vlastník. Největší benefit kmenových listů představuje právě jejich snadná převoditelnost. Nový společník by pak měl být zapsán do obchodního rejstříku bez zbytečných odkladů. Vhodnou alternativu představuje pořízení již založené s.r.o. (tzv. ready-made společnosti) s kmenovými listy od spolehlivého poskytovatele.

Jak převádět kmenové listy?

Kmenové listy, jakožto cenné papíry v listinné podobě, se převádějí tzv. rubopisem. Což je de facto jednoduchý zápis na rubu listiny o tom, komu stávající vlastník listinu převádí s příslušným datem a podpisem převodce. Podpis převodce na rubopisu ani nemusí být úředně ověřen.  Ačkoliv je převod kmenového listů velice komfortní, tak i přesto doporučujeme s protistranou sepsat řádnou smlouvu, která bude řešit i další otázky jako cena apod.

Závěrem lze uvést, že kmenové listy, že kmenové listy se čím dál častěji využívají jako možnost usnadnění některých transakcí s podíly společnosti, nebo předání do zástavy.

Nevíte zda forma kmenového listu bude pro Vás ta správná? Kontaktujte nás a získejte konzultaci ZDARMA.