Kmenové listy u s.r.o. – jaké jsou jejich hlavní výhody?

 

Kmenový list je definován jako cenný papír s podobným významem, jaký má akcie u akciové společnosti. Hlavní výhoda kmenových listů? Anonymizace společníka s.r.o. Kmenový list je cenný papír představující podíl jeho vlastníka na určité společnosti. Na rozdíl od akcie, která představuje podíl na akciové společnosti, je možné kmenový list uplatnit převážně k podílům na společnosti s […]

Výhody monistického systému u akciové společnosti a vliv na řízení

 

V tomto článku se podrobněji zaměříme na objasnění pojmu monistické akciové společnosti, zmíníme největší výhody a vliv na řízení. Je nezbytné zmínit i další druh vnitřní organizace akciové společnosti, a tím je tzv. dualistická akciová společnost. Tyto dva systémy se navzájem liší: ve svých orgánech v rozdělení pravomocí těchto orgánů. Jde stále o poměrně novou věc, […]