Rozdíly mezi založením s.r.o. v České republice a na Slovensku

 

Připravili jsme si pro Vás stručné porovnání založení s.r.o. v České a Slovenské republice. V obou státech je tato právní forma velice populární. Společnost s ručením omezeným je nezávislá právnická osoba, má jasně definované ručení za újmy ve výši základního kapitálu a rezervních fondů (společníci neručí celým svým majetkem, pouze do výše nesplacených vkladů – […]

Co je odštěpný závod a jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

 

Odštěpný závod je organizační složkou podniku. Pod tímto názvoslovím se objevuje v aktuální právní úpravě, kterou je zákon o obchodních korporacích, ZOK. V podstatě jde o pobočku, která se nalézá v jiném státě, než ve kterém sídlí mateřská společnost. V momentě, kdy se pobočka zapíše do obchodního rejstříku, vzniká právě odštěpný závod. Proč založit odštěpný závod? […]