AML zákon – novela zákona o praní špinavých peněz

 

AML zákon (Anti-Money-Laundering) je legislativní prostředek napomáhající v boji proti tzv. praní špinavých peněz, celým názvem Zákon č. 253/2008 Sb., o některých ustanoveních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jedním z hlavních cílů je identifikování subjektů ve finanční sféře a jejich dohled. Díky tomu lze kontrolovat nedůvěryhodné transakce a původ finančních prostředků na bankovních účtech. V případech právnických osob pak dále […]

Velká novela ZOK – 9: Propojení českých rejstříků se zahraničím

 

Koordinace evropského práva týkající se používání digitálních nástrojů a metod ve sféře práva obchodních společností už má konkrétní podobu. K 1. lednu 2021 nabyla účinnosti novela zákona o veřejných rejstřících, kterou je část změn určených evropskou směrnicí implementována do českého právního řádu. Usnadní se zejména výměna informací v záležitosti přeshraničních transformací kapitálových společností nebo odštěpných závodů zahraničních společností. Novela zákona […]