Datová schránka – k čemu slouží a jak funguje?

 

Co je datová schránka? Datová schránka představuje prostředek podobný běžně používané e-mailové schránce, jejímž prostřednictvím je možné činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady pomocí datové schránky doručují dokumenty příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku) a dalším orgánům veřejné správy. Všechny činnosti, které provedete prostřednictvím elektronické datové schránky, mají stejnou váhu, jako […]

Velká novela ZOK – 8: Smlouva o výkonu funkce

 

Novela ZOK mimo jiné prezentuje i novou úpravu smlouvy o výkonu funkce zahrnuté v § 59 ZOK. Nová úprava je orientována obzvláště na důsledky, které způsobuje neschválení smlouvy o výkonu funkce nejvyšším orgánem obchodní korporace.  Z dřívější úpravy je dovozováno, že v případě takového neschválení je dle občanského zákoníku smlouva o výkonu funkce relativně neplatná. Smlouva je […]

NOVÁ ÚPRAVA EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ – JIŽ OD 1.6.2021!

  0

Už brzy nabude platnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů (37/2021 Sb.) a každá spol. tak bude muset registrovat skutečného majitele. Od doby kdy jsme Vás o této povinnosti informovali došlo k další úpravě, kde hlavní změny oproti předchozí úpravě jsou následující: Sankce – peněžité až do 500.000,- Kč, tak i nepeněžní, kdy v případě nesplnění povinnosti […]