Registr skutečných vlastníků

Všechny firmy měly povinnost zapsat do evidence své skutečné majitele do konce roku 2018. Většinou ji však ignorují. Někteří podnikatelé jsou totiž z evidence skutečných majitelů doopravdy nešťastní. Obavy u nich vzbuzuje hrozba insolvenční šikany, riziko nepřátelského převzetí, nebezpečí nekalých konkurenčních praktik, ale i nevhodně pohodlná dostupnost klíčových informací pro různé živly.

Firmám ale za nesplnění mohou hrozit sankce, a to nejen peněžité. Kdo tuto zákonnou povinnost dosud nesplnil, má téměř nulovou šanci na získání úvěru pro podnikatele zasažené koronavirem a nedosáhne často na dotace.

Po novele z prosince 2020 navíc dochází k novému vymezení pojmu skutečného majitele – jakožto fyzické osoby, která je koncovým příjemcem nebo má koncový vliv.

Tudíž osoby mající přímo nebo nepřímo významný profit z činnosti nebo likvidace právnické osoby či její správy, která tento profit dále nepředává, případně osoby, která uplatňuje rozhodující vliv na správu společnosti a její uspořádání.

Když není majitel znám

Nebude-li skutečný majitel znám, notáři nebudou po novele nadále smět vyhotovit zápis z valné hromady. Takže fungování firmy může být dříve nebo později zablokováno. I kdyby ji do obtíží nedostala koronavirová krize.

S výjimkou tzv. jednočlenných společností tak namísto usnadnění podnikání byla zavedena další evidence, do které většina firem musí zapsat vlastně to, co v jiných registrech dávno je. Poplatek za zápis stojí 1000 Kč, náklady na opatření potřebných dokumentů ale bývají několikanásobně vyšší.

Ti podnikatelé, co zápis absolvovali, si také mnohdy stěžují, že někteří úředníci danou problematiku nezvládají. O úspěšném zápisu do evidence navíc podnikatel nedostane žádné vyrozumění. Mezi experty také panují obavy, že se nemálo podnikatelských subjektů kvůli strachu o soukromí a bezpečnost uchýlí k řešením, která transparentnost ještě zhorší.

Skutečně i nadále zůstane jedna eventualita, jak si rozumnou míru anonymity a ochrany soukromí udržet. Naprosto legálně, aniž by to zavdávalo impuls k pochybám o hodnověrnosti firmy. Zákonodárci totiž opomněli řešení, které už teď klienti Office House využívají ve stále větší míře.

Přibývá počet událostí, kdy jsou činnosti v České republice provozovány prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby, který v ČR platí daně. Podle zákonů Česka však nemá tzv. právní osobnost. Mateřská společnost jako taková přitom také nepodléhá české legislativě. Evidence skutečných majitelů ani nadále nebude tzv. veřejným rejstříkem. Nicméně zákon předpokládá, že evidence bude veřejně přístupná prostřednictvím internetu. Tímto způsobem by mělo jít získat v omezeném rozsahu jak výpis aktuálních údajů, tak opis (výpis i historických údajů) údajů o skutečném majiteli.


Řešíte-li tuto problematiku, případně se chcete pouze dozvědět více informací, tak nás neváhejte kontaktovat na telefonu: +420 226 091 226 nebo emailu: office@officehouse.cz. Jsme tu pro Vás!