Jak úspěšně registrovat společnost k DPH?

  3

Kdo se chce dobrovolně registrovat k DPH, měl by se vyzbrojit trpělivostí a obrnit pevnými nervy. Zatímco ještě před pár lety šlo v podstatě o formalitu, od loňského roku se situace výrazně změnila. Finanční úřady totiž důsledně vyžadují doložit existující ekonomickou činnost a jiné detailní informace nad rámec povinných registračních údajů. Některé finanční úřady jsou opravdu „důsledné“. Setkáváme […]

Velká novela ZOK – 1: úvod a vybrané změny

  1

Dne 13. února 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb. ze dne 21. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK = zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další vztahující se zákony. Jde o dlouho očekávanou revizi zákona o obchodních […]