Plánujete rozjet business? Zvolte správnou formu podnikání!

Nosíte v hlavě ideu vlastního podnikání? Cítíte, že to je ta správná cesta, po které se dát? Výborně! Je tu ale několik věcí, na které byste neměli zapomínat. Začínající podnikatel má mít představu nejen o oblasti svého podnikání nebo interiéru své kanceláře, ale i o tom, jak funguje legislativní proces spojený se samostatnou výdělečnou činností. Jak fungují právní formy podnikání v České republice si ujasníte v následujících řádcích. Existují dvě kategorie podnikajících osob, fyzické a právnické. Co přesně tyto pojmy znamenají a jak jich nejlépe využít?

Když podniká fyzická osoba

Aby se člověk mohl stát živnostníkem, je potřeba tuto skutečnost ohlásit na příslušném živnostenském úřadě a podat si žádost. Po jejím vyplnění, které zahrnuje i výběr oboru podnikání, doložíte příslušné dokumenty, zaplatíte poplatek za zřízení a “tradá” je z vás osoba samostatně výdělečně činná.

Dělení živností

Volná: K jejímu založení nepotřebujete žádný důkaz o odborné způsobilosti. Stačí splnění všeobecných podmínek, tj. jste starší osmnácti let, trestně bezúhonní a způsobilí k právním úkonům. Volnou živnost využívají např. umělci, marketéři či lidé provozující ubytovací služby.

Vázaná: Oproti volné živnosti navíc na živnostenském úřadě prokážete příslušnou kvalifikaci. Mezi vázané živnosti se řadí účetnictví, restaurátorství nebo provozování autoškoly. Kompletní seznam najdete v registru živnostenského úřadu.

Řemeslná: Zde je opět nutné doložení vyžadované způsobilosti. Tou je dokument o ukončení odborného vzdělání, nebo alespoň šestiletá praxe v oboru.  Poté vám už nic nebrání začít podnikat na vlastní pěst.

Koncesovaná: Tento typ podléhá nejpřísnější regulaci. V zákoně je pro tuto živnost zakotven požadavek státního povolení, tzv. koncese. Bez té na podnikání nemáte nárok, byť splňujete podmínky kvalifikace a máte praxi v oboru. Koncese se týká zejména těch typů podnikání, které v sobě obsahují manipulaci se syntetickými a biologickými materiály, nestandardní druhy dopravy, služby soukromých detektivů, ostrahu osob nebo vykonávání dražeb.

Podnikání právnických osob

Pokud chcete podnikat ve dvou a více lidech, zvolíte právě tento způsob. Lidé se k němu uchylují také z důvodu důvěryhodnosti. Založit můžete dva typy společností:

Společnost s ručením omezeným

Zaregistrujete si název firmy, přihlásíte její sídlo, uvedete předmět podnikání a zvolíte jednatele firmy – tedy osobu, která má právo vystupovat jménem společnosti. Všechny tyto informace převede notář do návrhu na zápis do veřejného rejstříku. Další finanční prostředky potřebujete na pokrytí právních nákladů a základní kapitál společnosti. Vašimi povinnostmi je mimo jiné vést podvojné účetnictví a zřídit si datovou schránku. Za dluhy společnosti ručíte do výše svého vkladu, jehož minimum činí 1 Kč.

Akciová společnost

Tento typ společnosti se začínajícím podnikatelům spíše nedoporučuje, mj. z důvodu vysokého základního kapitálu. Ten činí minimálně 2 000 000 Kč a tvoří ho peněžní i nepeněžní zdroje. Kapitál je dělen na jednotlivé akcie, které představují podstatu společnosti.

Akcionáři za závazky neručí, při jejich neplnění odpovídá a. s. celým svým majetkem. Pokud nechcete ztrácet čas s byrokracií při zakládání právnických osob, existuje možnost ready-made společností.

____________________________________________________________________

Máte zájem o více informací k ready-made společnostem? Neváhejte se na nás obrátit.