Výhody SPV společnosti u developerských projektů

Štítky:

SPV, celým názvem Special Purpose Vehicle, je společnost zvláštního určení, která se zakládá účelově kvůli uskutečnění konkrétního, např. developerského projektu. Svým působením vám SPV společnost může připomínat dceřinou společnosti, ale od své „matky“ je oddělena po finanční, majetkové i právní stránce.

spv_spolecnosti_developerske_projekty

Pokud potřebujete financovat projekt nebo oddělit finanční či jiné riziko ve vztahu k mateřské společnosti, SPV pro vás bude nejlepším rozhodnutím. Zjednodušeně si lze pojem vysvětlit jako strukturovaný finanční nástroj, jehož cílem je chránit finanční prostředky mateřské společnosti. Izolováním financí tak chrání majetek společnosti.

Organizace a pravomoci SPV

Vzniku SPV předchází vytvoření právní struktury. Ačkoliv společnost zvláštního určení má často jen dokumentární formu, měla by mít možnost získat, držet a zacházet s vlastními aktivy. Je také třeba zajistit její majetek a vyhnout se účasti na aktivitách, které nejsou součástí speciálního účelu vzniku společnosti. V případě, že by se mateřská společnost dostala do finančního stresu, zájmy SPV jsou chráněny.

Pravomoci společnosti zvláštního určení jsou omezeny pouze na účel, pro který byla vytvořena, z čehož logicky vyplývá, že pokud developerský projekt dosáhne svého cíle, SPV by měla být zrušena. SPV musí být spravována odděleně od mateřské společnosti, jinak by šlo o dceřinou společnost. Je to však nezávislý subjekt odpovědný za řízení finančních prostředků, rozhodování a rizikový kapitál. Většinou jsou tyto společnosti řízené „programově“, což znamená, že mají předem nastavené procesy, a proto rozhodnutí managementu vyžadují jen minimálně.

Kdy je vhodné využít společnost zvláštního určení?

SPV standardně zakládají především finanční instituce, banky a vlastníci podniků. Nejpodstatnějším důvodem k použití společnosti zvláštního určení je zejména ochrana mateřské společnosti při konkrétních projektech, které by mohly ohrozit její existenci. Zahraniční institucionální investoři také využívají SPV pro přístup k obchodním příležitostem v cizích zemích, kde je běžná trasa uzavřena nebo při potřebách rychlejšího růstu a překonávání byrokracie.

Developerské projekty

Banky při různých developerských projektech vyžadují pro každý projekt novou společnost – tedy SPV. Jejím vytvořením nebo koupí mateřskou společnost zbavíte rizika a případné zkrachování developerského projektu ji nijak neovlivní. V případě kolapsu projektu nebo developerské společnosti jako celku má banka možnost dokončit projekt, přičemž všechny nemovitosti a právní úkony jsou vymezeny účelovou společností.

Výhody SPV u Office House

Potřebujete rychle získat společnost pro developerský projekt? S jednoduchým získáním a založením SPV vám umíme pomoci. Z drtivé většiny se jedná o účelově zakládané společnosti s ručením omezeným, které jsou registrovány v obchodním rejstříku, mají zaplacený základní kapitál v plné výši 200 000 Kč a nikdy nevykonávaly žádnou aktivní ekonomickou činnost. Každý projekt s vysokým rizikem může SPV použít k ochraně mateřské společnosti před velkými ztrátami v případě, že developerský projekt selže. Důležitou výhodou SPV je tedy ochrana finančních prostředků a aktiv. SPV usnadňuje správu finančních prostředků, protože namísto rozšiřování podniku je možné vytvořit pouze speciální projekty, a to i tehdy, pokud budete testovat trh s novými obchodními příležitostmi. Nakonec účelová společnost přináší výhody kreativního účetnictví a efektivní způsob maskování jakéhokoliv tajného projektu, pro který by váš konkurent udělal cokoliv, aby se o něm dozvěděl.

Máte zájem o SPV společnost k uskutečnění developerského nebo jiného projektu? Vyberte si z naší nabídky predzaložených společností. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.