Jak funguje registrace ochranné známky firmy?

Štítky:

Založili jste firmu? Máte svůj originální produkt či službu? Opatřili jste je originální ochrannou známkou? Obáváte se ale zcizení či okopírování značky? Pak si vaši ochrannou známku zaregistrujte. Žádost o registraci si můžete podat na Úřad průmyslového vlastnictví, a to i online, pomocí elektronické přihlášky. Vaši ochrannou známku vám můžeme však na úřad zaregistrovat i my.

Co je to ochranná známka?

Ochrannou známkou je vnímáno grafické znázornění, které je tvořeno slovy, písmeny číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, jež je určeno k rozlišení výrobku či služby na trhu. Takto řešenou ochrannou známku, která identifikuje váš výrobek nebo službu, je možné chránit proti zcizení či okopírování registrací do rejstříku. Zápis může podat fyzická i právnická osoba na Úřad průmyslového vlastnictví, který ochrannou známku nejdříve posoudí a zjistí, zdali neexistuje podobnost či shoda s nějakou dříve zaregistrovanou známkou. V případě, že je vaše ochranná známka způsobilá, úřad vám známku zaregistruje.

Proč je dobré ochrannou známku zaregistrovat

Zápisem do rejstříku se stáváte před zákonem jedinečným vlastníkem ochranné známky a spolehlivě zabráníte jejímu používání či zneužití třetí osobou. Zápisem také získáte, co by vlastník ochranné známky, výlučné právo na její užívání a to po dobu 10let od data podání přihlášky. Platnost můžete neomezeně prodlužovat na základě žádosti o obnovu ochranné známky vždy o dalších 10 let. Používáním zaregistrované ochranné známky získáváte konkurenční výhodu.

Jak zaregistrovat ochrannou známku

Na základě zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a vyhlášky č. 97/2004 Sb. se přihláška ochranné známky podává na Úřad průmyslového vlastnictví, který sídlí v Praze 6 na adrese Antonína Čermáka 2a. Přihláška musí obsahovat obchodní název firmy nebo jméno přihlašovatele a také sídlo či adresu subjektu. Dále pak znění či vyobrazení přihlašovaného označení. Dejte si pozor, na jednu přihlášku můžete podat jen jedno označení. Podání přihlášky podléhá také správnímu poplatku, který je nutné uhradit do jednoho měsíce ode dne podání přihlášky. Ochranné známky zapsané v České republice je možné prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásit i jako mezinárodní ochranné známky.

Kontaktujte nás ještě dnes, společnost Office House je připravena vám pomoci s veškerou agendou, která se týká registrace vaší ochranné známky.