Zaknihované akcie – nová podmínka pro účast ve veřejných zakázkách

Štítky: , ,

Od 1. 10. 2016 bude muset mít každá a.s., která se bude ucházet o veřejnou zakázku, zaknihované akcie – bez dané formy akcií bude vyloučena. Změna má zprůhlednit majetkovou strukturu uchazečů. V případě zahraničních uchazečů bude zadavatel vyžadovat od vybraného dodavatele čestné prohlášení o tom, kdo jsou vlastníci akcií, jejichž souhrnná hodnota je vyšší než 10 %.

Co to jsou zaknihované akcie?

burzovní palác - zaknihované akcie

Zaknihované akcie jsou oproti listinným akciím zapsány v evidenci
a neexistují pouze ve své fyzické podobě. Zaknihování akcií provádí Centrální depozitář cenných papírů, který vede evidenci akcií a také provádí povinnosti dle AML (zákon zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu).

Jak zaknihovat akcie?

Zaknihování akcií zahrnuje 4 základní fáze, přičemž celý proces zabere několik týdnů. Přeměnu lze zjednodušeně shrnout následovně:

 • Valná hromada rozhodne o přeměně akcií na zaknihované
  a následně společnost tuto skutečnost zapíše do Obchodního rejstříku.
 • Akciová společnost zveřejní rozhodnutí o přeměně
  v Obchodním věstníku a na svých internetových stránkách. Zároveň určí minimální dvouměsíční, maximálně šestiměsíční lhůtu pro odevzdání listinných akcií a vyzve akcionáře, aby si zřídili u centrálního depozitáře majetkové účty.
 • Akcionáři si zřídí u centrálního depozitáře své majetkové účty
  a ve stanovené lhůtě odevzdají své původní listinné akcie společnosti.
 • Po uplynutí sjednané lhůty (případně při odevzdání 100% akcií) může společnost požádat centrální depozitář o zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence. Nejpozději v této společnost zažádá o přidělení ISIN (jednoznačná mezinárodní identifikace cenných papírů) zaknihovaných akcií
  a následně uzavře příslušnou dokumentaci s centrálním depozitářem

Uvažujete-li o dané změně, neváhejte nás kontaktovat na bezplatné lince +420 800 878 878 a naši specialisti Vám zajistí požadovanou změnu.